+36 23 347 086 +36 23 347 091 info@gyogyfu.hu
TERMÉKEINK
 
Filteres, szivarfilteres teák
 
 
- FILTERES TEÁK
 
 
- SZIVARFILTERES TEÁK
 
 
Terápiás filteres és szálas teák
 
 
- FILTERES MONO TEÁK
 
 
- FILTERES KEVERÉK TEÁK
 
 
- SZÁLAS MONO TEÁK
 
 
- SZÁLAS KEVERÉK TEÁK
 
 
Étrendkiegészítők
 
 
Fűszerek
 Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

(Európai Unió Adatvédelmi Rendelet és a 2011. évi CXII. törvény alapján )

A Gyógyfű Kft. által a gyogyfu.hu weboldalon vagy ezen weboldal közvetítésével tárolt adatok köréről, és az azzal kapcsolatos eljárásokról

 

A GYÓGYFŰ Gyógynövény Felvásárló, Feldolgozó, Élelmiszergyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1223 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 15., adószáma: 11797609-2-43., cégjegyzékszáma: 01-09-677262, képviseli: Molnárné Bosznay Éva ügyvezető; továbbiakban: Adatkezelő) jelen weboldalon vagy annak közvetítésével az I. II.1. , II.2. és III. pontban körülírt személyes adatokat kezeli.

 

Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő gondoskodik a kezelt adatok jogi és biztonságtechnikai védelméről. Az Adatkezelő a weboldal fenntartásához a DigiCow Digitális Marketing Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely 1074 Budapest, Dohány u. 78., adószám 14628946-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-912612 képviseli: Gyovai Tibor, ügyvezető), a könyvelési feladatok ellátásához a Kotangens Plussz Korlátolt Felelősségű társaságot (székhely: 2461 Tárnok Géza út 39/a, cégjegyzékszáma: 13-09-129135, adószám: 14782226-1-13, képviseli: Fekete Erzsébet Zsuzsanna, ügyvezető) adatfeldolgozói szolgáltatásait veszi igénybe.

 

I. Cookie-k tárolása

 

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdésének rendelkezései szerint egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni.

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldal – mint általában a honlapok – használ és tárol ún. cookie-kat, amelyek az oldal forgalmának mérésére, illetve az oldalon megjelenő tartalom szabályozására szolgáló kódsorozatok. A cookie-k azért lényegesek, mert ezek segítségével a felhasználó bizonyos adatai, így pl. IP címe- azonosíthatóvá válhatnak, aminek a célja, hogy a későbbi böngészés egyszerűbbé és gyorsabbá váljon.

 

Az Adatkezelő a gyogyfu.hu weboldalon keresztül a következő típusú cookie-kat tárolja és használja:

 • Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k, ezek célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Hivatalos tájékoztatás az I. ponthoz

 

Az Adatkezelő székhelye: 1223 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 15.

Az adatkezelés helye: 2038 Sóskút, Liget utca 2-4.

Az Adatkezelő elérhetősége: info@gyogyfu.hu

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az Érintett hozzájárulása

Hozzájárulás az adatkezeléshez: a Felhasználó a gyogyfu.hu weboldal megnyitásával egyidejűleg tájékoztatást kap az a cookie-k kezeléséről, azt elfogadja vagy visszautasíthatja. Igény esetén a rendszer egy navigációs gomb segítségével átirányítja az Adatkezelési tájékoztató szövegéhez.

Az érintettek köre: gyogyfu.hu oldalaira látogató, az oldalak között navigáló személyek, az ún. Felhasználók.

A kezelt adatok köre: a Felhasználók kattintásai és navigálásai során keletkező speciális kódsorozatok, ún. feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k.

Az adatkezelés célja: a weboldal látogatottságának mérése, a weboldal népszerűsítése, a weboldal optimális működésének biztosítása, a böngészés meggyorsítása.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges személye: az Adatkezelő munkatársai és a gyogyfu.hu weboldalt az Adatkezelő megbízásából kezelő Adatfeldogozó, a Digicow Kft.

 

II. A weboldalon közzétett elérhetőségek útján történő kapcsolatfelvétel

 

II.1. Amennyiben a weboldalon közzétett e-mail cím útján kívánnak velünk kapcsolatba lépni, és rendelkezésre bocsátják a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat, úgy ezen adatok kezelése mindaddig megtörténik, amíg az adatok törlését az Érintett nem kéri. A rendelkezésre bocsátott adatok kezeléshez azok kifejezett törlése iránti kérelem előterjesztéséig az elektronikus levelezést kezdeményező személy kifejezetten hozzájárul.

 

Hivatalos tájékoztatás a II.1. ponthoz

 

Az Adatkezelő székhelye: 1223 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 15.

Az adatkezelés helye: 2038 Sóskút, Liget utca 2–4.

Az Adatkezelő elérhetősége: info@gyogyfu.hu

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az Érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: a Felhasználó a gyogyfu.hu weboldalon közzétett tájékoztatás szerint járul hozzá kapcsolatfelvétel esetén személyes adatai kezeléséhez. Az e-mail cím mellett az Adatkezelési tájékoztatóhoz navigáló gomb kerül elhelyezésre.

Az Érintettek köre: az info@gyogyfu.hu címen kapcsolatfelvételt kezdeményező személy.

A kezelt adatok köre: az Érintett által a kapcsolatfelvételhez rendelkezésre bocsátott személyes adatok köre.

Az adatkezelés célja: az Érintettekkel történő kapcsolattartás.

Az adatkezelés időtartama: az adatok törlése iránti kérelem előterjesztéséig, de legfeljebb öt évig. Az Adatkezelő jogos érdekből, így elsősorban egy esetleges jogvita rendezése érdekében az adatok törlését megtagadhatja.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges személye: az Adatkezelő munkatársai és a gyogyfu.hu weboldalt az Adatkezelő megbízásából kezelő Adatfeldogozó, a Digicow Kft.

 

II.2. Amennyiben jelen weboldalon közzétett telefonszám útján kapcsolatban kívánnak velünk lépni, és a rendelkezésre bocsátják a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat, úgy ezen adatok kezelése mindaddig megtörténik, amíg az adatok törlését az Érintett nem kéri. Az rendelkezésre bocsátott adatok kezeléshez azok kifejezett törlése iránti kérelem előterjesztéséig a telefonos kapcsolatfelvételt kezdeményező személy kifejezetten hozzájárul.

 

Hivatalos tájékoztatás a II.2. ponthoz

 

Az Adatkezelő székhelye: 1223 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 15.

Az adatkezelés helye: 2038 Sóskút, Liget utca 2–4.

Az Adatkezelő elérhetősége: info@gyogyfu.hu

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az Érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: a Felhasználó a gyogyfu.hu weboldalon közzétett tájékoztatás szerint járul hozzá kapcsolatfelvétel esetén személyes adatai kezeléséhez. A gyogyfu.hu oldalon közzétett telefonszám mellett az Adatkezelési tájékoztatóhoz navigáló gomb kerül elhelyezésre.

A kezelt adatok köre: az Érintett által a kapcsolatfelvételhez rendelkezésre bocsátott személyes adatok köre

Az adatkezelés célja: az Érintettekkel történő kapcsolattartás

Az adatkezelés időtartama: az adatok törlése iránti kérelem előterjesztéséig de legfeljebb öt évig. Az Adatkezelő jogos érdekből, így elsősorban egy esetleges jogvita rendezése érdekében az adatok törlését megtagadhatja.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges személye: az Adatkezelő munkatársai és a gyogyfu.hu weboldalt az Adatkezelő megbízásából kezelő Adatfeldogozó, a Digicow Kft.

 

III. A weboldalon közzétett elérhetőségek útján történő megrendelés

 

III.1. Amennyiben a weboldalon közzétett e-maicím útján tőlünk valamely terméket kívánnak megrendelni, a megrendeléshez az alábbi adatokat kell rendelkezése bocsátaniuk:

 • A vevő neve

 • A vevő elektronikus levélcíme

 • A vevő címe (gazdálkodó szervezet esetén: székhelye)

 • A szállítási cím (választható, ha a címtől eltérő)

 • A vevő adószáma (gazdálkodó szervezet esetén kötelező)

III.2. Amennyiben a weboldalon közzétett telefonszám útján tőlünk valamely terméket kívánnak megrendelni, a megrendeléshez az alábbi adatokat kell rendelkezése bocsátaniuk:

 • A vevő neve:

 • A vevő címe (gazdálkodó szervezet esetén: székhelye)

 • A szállítási cím (választható, ha a címtől eltérő)

 • A vevő adószáma (gazdálkodó szervezet esetén kötelező)

Hivatalos tájékoztatás III. ponthoz

 

Az Adatkezelő székhelye: 1223 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 15.

Az adatkezelés helye: 2038 Sóskút, Liget utca 2–4.

Az Adatkezelő elérhetősége: info@gyogyfu.hu

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: jogszabályi előírás a név és a cím (gazdálkodó szervezeteknél az adószám és a székhely) tekintetében: 2000. évi C. törvény a számvitelről.

Az e-mail cím és a szállítási cím vonatkozásában: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja a megrendelővel kötött szerződéses kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja: a számviteli fegyelem betartása, szerződéses kötelezettség teljesítése

Hozzájárulás az adatkezeléshez: az Érintett a megrendelés (telefonos vagy elektronikus levélben történő) leadásával tudomásul veszi az adatok kezelését, az e-mail cím és a szállítási cím kezeléséhez pedig hozzájárul. Az Érintettek tájékoztatása úgy valósul meg, hogy a weboldalon az e-mail cím és a telefonszám mellett az Adatkezelési tájékoztatóhoz navigáló gomb kerül elhelyezésre. 

Amennyiben az Érintett nem járul hozzá személyes adatai kezeléséhez, termékeinket az alábbi linken elérhető forgalmazóknál személyesen megvásárolhatja: http://www.gyogyfu.hu/url/Forgalmazok

Az érintettek köre: az info@gyogyfu.hu címen és a gyogyfu.hu weboldalon közzétett telefonszámon megrendelést kezdeményező személy.

A kezelt adatok köre:

 • A vevő neve

 • A vevő címe (jogi személy esetén: székhelye)

 • A vevő e-mail címe (e-mail útján történő megrendelés esetén)

 • A szállítási cím (választható, ha a címtől eltérő)

 • A vevő adószáma (gazdálkodó szervezet esetén)

Az adatkezelés időtartama: a vonatkozó számviteli bizonylat kiállítását követő 8 év, a megrendelés meghiúsulása esetén az adójogi elévülés időtartamáig.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges személye: az Adatkezelő munkatársai és a gyogyfu.hu weboldalt az Adatkezelő megbízásából kezelő Adatfeldolgozó, a Digicow Kft.; a könyvelési feladatokat ellátó Adatfeldolgozó.Kotangens Plussz Kft.

 

IV. További tudnivalók

 

Az Érintett kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, és kérheti személyes adatainak helyesbítését. Amennyiben az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, joga van adatainak törlését is kérni.

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban további kérdése merülne fel, az Adatkezelő azt kérelemre – írásban vagy elektronikus levélben – 15 napon belül közérthető módon megválaszolja.

Ha az Érintett nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) fordulhat.

 

További információ, vonatkozó jogszabályok:

2000. évi C. törvény – a számvitelről;

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról;

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa.

 

Az adatkezelési tájékoztató utolsó módosításának dátuma: 2019. január 15.